Bibliografie: Sfinții Împărați Constantin și Elena (cărți, studii, resurse online, predici etc.)


sfintii-imparati-constantin-si-mama-sa-elena

Sursa: patriarhia.ro

-articol în construcție-

Suntem în Anul Omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena. În tot cuprinsul Patriarhiei Române se vor organiza, în acest an, diferite manifestări (simpozioane, mese rotunde, conferințe etc.) care vor avea ca subiect central pe acești doi mari sfinți ai Bisericii noastre. Știu cât de complexă și de migăloasă este munca de realizarea a unui studiu/referat. Îți trebuie, la un loc,  zeci de ore de adunat material bibliografic, de lectură, de gândire și redactare. Prin urmare, m-am gândit să pun la dispoziția celor interesați un articol cu diferite resurse legate de subiectul Anului Omagial (bibliografie, resurse online, predici, etc.).

Dacă v-a fost de folos, dacă aveți știință de lucruri care ar putea completa cele regăsite în acest articol sau întrebări, sau pentru un simplu „mulțumesc”, nu ezitați să dați feed-back printr-un comentariu…

Spor în toate cele bune!

Pr. Andrei

Notă: Titlurile bibliografice menționate mai jos provin din diferite surse. Responsabilitatea pentru afirmațiile făcute în fiecare lucrare revine exclusiv autorului acesteia. Faptul că  o lucrare anume apare menționată în această listă bibliografică nu înseamnă și acordul meu  cu tot ceea ce se afirmă în cuprinsul ei. Rămâne la latitudinea fiecăruia dintre dumneavoastră de a decide care din titlurile de mai jos sunt demne de a fi consultate, care sunt credibile și să discerneți informațiile.

1. Bibliografie

1. 1. Cărți

 1.  Acatistul Sfinţilor Împăraţi Constantin Şi Elena, Ed. Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iași, 2000.
 2. AHRWEILER, Hélène, Ideologia politică a Imperiului Bizantin, trad. de Cristina Jinga, Ed. Teora, Bucureşti, 2002.
 3. ALFÖDI, Andreas, The conversion of Constantine and pagan Rome, Clarendon Press, Oxford, 1948.
 4. ALFÖDI, Maria R., Die constantinische Goldprägung. Untersuchungen zu ihrer Bedeutung für Kaiserpolitik und Hofkunst, Verlag des römisch-germanischen Zentralmuseums Mainz, Mainz, 1963.
 5. ANDEA, Avram, Sinteză de istorie bizantină, Ed. Mitron, Timişoara, 1995.
 6. AURELIUS VICTOR, Sextus, Liber de Caesaribus – Carte despre împăraţi, trad. de Mihaela Paraschiv, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2006.
 7. BAILLY, Auguste, Istoria Bizanţului; vol. 1, trad. de Constantin Ionescu-Boeru, Ed. Prietenii Cărţii, Bucureşti, 2002.
 8. BAYNES, N.H., Constantin the Great and the Christian Church, 2nd edition, Oxford University Press, London, 1972.
 9. BĂBUŞ, Emanoil, Bizanţul, istorie şi spiritualitate, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003.
 10. BĂNESCU, Nicolae, Istoria Imperiului Bizantin, vol. 1, Imperiul Creştin şi asaltul invaziilor,  (313-610), Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000.
 11. BERGADANO, Elena, Sfânta Elena-mama lui Constantin cel Mare, trad. de Giorgiana Tivdă, Ed. Pauline, Bucureşti, 2004.
 12. BICA, Ion, Erezii, schisme, controverse în Bizanţ, Ed. Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2004.
 13. idem, Istoria Bizanţului: (324-1453), Ed. Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2002.
 14. BLECKMANN, Bruno, Konstantin der Grosse, Reinbek, Rowohlt, 1996.
 15. BRANDT, Hartwin, Konstantin der Grosse: der erste christliche Kaiser, C.H.Beck, München,  2006.
 16. BRÉHIER, Louis, Civilizaţia bizantină, trad. de Nicolae Spincescu, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1994.
 17. BRÉHIER, Louis, Le Mond byzantine, vol. 1-3, Albin Michel, Paris, 1947-1950
 18. BROWN, Peter, Întemeierea creştinismului occidental: triumf şi diversitate: 200-1000 d.Cr., trad. de Hans Neumann, Ed. Polirom, Iaşi, 2002.
 19. BROWNING, Robert, The Byzantine Empire, 2nd revised edition. The Catholic University of America Press, Washington,  1992.
 20. BURCKHARDT, Jacob Christoph. The Age of Constantine the Great, Doubleday, New York, 1956.
 21. CAMERON, Averil,  The later Roman empire, AD 284-430, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts),1993.
 22. CHIFĂR, Pr. Prof. Dr. Nicolae, Istoria creştinismului, vol. 1-2, Ed. Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2007-2008.
 23. CLAUSS, Manfred,  Împăraţi romani: 55 de portrete de la Caesar la Iustinian, trad. de Adolf Armbruster, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2001
 24. Idem, Konstantin der Grosse und seine Zeit, Beck, München, 1996.
 25. DAŞKOV, S.B, Dicţionar de împăraţi bizantini, trad. de Viorica şi Dorin Onofrei, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1999.
 26. DECARREAUX, Jean, Byzance ou l’autre Rome, CERF, Paris, 1990.
 27. DIEHL, Charles, Bizanţ. Mărire şi decădere. Evoluţia istoriei bizantine. Cauzele măririi bizantine…, trad. de I. Bicciola, Ediţia a 2-a, Ed. Naţionala Ciornei, Bucureşti, 1940.
 28. Idem, Figuri bizantine; vol. 1-2, trad. de Constantin Ionescu-Boeru, Ed. “Prietenii Cărţii”, Bucureşti, 2002.
 29. DONCIU, Ramiro, Împăratul Maxenţiu şi victoria creştinismului, Ed. Antet XX Press, Filipeştii de Târg, 2007.
 30. DÖRRIES, Hermann, Constantine and religious liberty, Yale University Press, New
 31. Haven (Connecticut), 1960.
 32. Idem, Konstantin der Grosse, W.Kohlhammer, Stuttgart,1958.
 33. Idem, Das Selbstzeugnis Kaiser Konstantins, Vanderhoeck & Ruprecht, Göttingen,  1954.
 34. DRAKE, H. A, In praise of Constantine: a historical study and new translation of Eusebius’ tricennial orations, University of California Press, Berkeley,  1976.
 35. DRĂGOI, Eugen, Istoria creştinismului în date, Ed. Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 2004.
 36. DUCELLIER, Alain, Bizantinii: istorie şi cultură, trad. de Simona Nicolae. Ed. Teora, Bucureşti, 1997.
 37. DUMITRAŞCU, Nicu, Cele şapte personalităţi de la Niceea (325): rolul lor în cadrul primelor frământări ecumenice majore ale lumii creştine, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2001.
 38. EHLING, Kay, Konstantin der Grosse: zwischen Sol und Christus, Verlag Philipp von Zabern, Darmstadt, 2011.
 39. EUSEBIU de Cezareea, Viața lui Constantin cel Mare, PSB vol. 14, Ed. IBMBOR, București, 1991. (pentru descărcarea volumului click: eusebiu-de-cezareea-viata-lui-constantin-cel-mare-psb-14)
 40. FÁBIÁN, István, Imperiul şi Barbaricum; Vol. 1: Relaţiile politice militare şi ideologice ale teritoriilor de la nordul Dunării de Jos cu Imperiul Roman (sec. IV-VII), Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca,  2008.
 41. FIEDROWICZ, Michael, et alii, Konstantin der Grosse: der Kaiser und die Christen, die Christen und der Kaiser, Paulinus, Trier, 2006.
 42. FLORESCU, GR., Arcul de triumf al lui Constantin cel Mare, Tipografia “Tiparul Românesc”, Bucureşti, 1927.
 43. Fontes Historiae Dacoromanae.- Izvoarele istoriei României; vol. 2: De la anul 300 pînă la anul 1000, Ed. Academiei, Bucureşti, 1970.
 44. FOORD, Edward A. The Byzantine Empire; the Rearguard of
 45. GABOR, Pr. Prof. Dr. Adrian, Biserica şi Statul în primele patru secole, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003.
 46. GHIBU, Onisifor, Pe urmele împăratului Constantin cel Mare. O datorie imperioasă a zilei de astăzi, Tiporafia Unirea, Braşov, 1936.
 47. GIRARDET, Klaus Martin, Die Kaiser und sein Gott: Das Christenthum im Denken und in der Religionspolitik Konstantin der Grosse, Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2010.
 48. Idem,  Die konstantinische Wende: Voraussetzungen und geistige Grundlagen der Religionspolitik Konstantins der Grosse,  Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmastadt, 2006.
 49. HEIM, François, La Théologie de la victoire de Constantin à Théodose, Beauchesne, Paris, 1992.
 50. HERMANN-OTTO, Elisabeth, Konstantin der Grosse, Primus Verlag, Darmstadt, 2007.
 51. HORST, Eberhard, Konstantin der Grosse: eine Biographie, Claassen, Düsseldorf,  1984.
 52. IONESCU-CĂMĂRAŞU, Gheorghe, In-hoc-signo-vinces: viaţa împăratului Constantin cel Mare şi a împărătesei mamă Elena, Ed. Aula” Braşov, 2004.
 53. IORGA, Nicolae, Bizanţ după Bizanţ, trad. de Liliana Iorga-Pippidi, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1972.
 54. Idem, Sinteza bizantină. Conferinţe şi articole despre civilizaţia bizantină. Texte alese, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972.
 55. JOANNOU, Péricles Pierre, La législation impériale et la christianisation de l’Empire Romain (311-476), Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma, 1972.
 56. JONES, Arnold Hugh Martin,  Constantine and the Conversion of Europe, University of Toronto Press, Toronto, 1962.
 57. KOCH, Hugo, Konstantin der Grosse und das Christentum, M. Mörike, München, 1913.
 58. KOUSOULAS, Dimitrios George, The life and times of Constantin the Great; the first Christian emperor, Rutledge Books, Danbury, 1997
 59. KRAFT, Heinrich, Konstantin der Grosse, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1974.
 60. LANÇON, Bertrand, Constantin cel Mare, trad. de Gheorghe Lazăr, Ed. Corint, Bucureşti, 2003.
 61. LEEB, Rudolf, Konstantin und Christus: die Verchristlichung der imperialen Räpresentation unter Konstantin dem Grossen als Spiegel seiner Kirchenpolitik und seines Selbstverständnisses als christlicher Kaiser, Walter de Gruyter, Berlin,  1992.
 62. LEITHART, Peter J, Defending Constantine: The Twilight of an Empire and the down of Christendom, Downers Grove, Illinois, 2010.
 63. LOVERANCE, Rowena, Imperiul Bizantin, trad. de Dana Nistor, Ed. Aquila’ 93, Oradea,  2008.
 64. LÖWENSTEIN, Hubertus, Konstantin der Grosse: Schöpfer des christlichen Europa, Langen Müller, München, 1983
 65. L’HUILLIER, Peter, Dreptul bisericesc la sinoadele ecumenice I-IV, trad. de prof. univ. dr. Alexandru I. Stan, Ed. Gnosis, Bucureşti, , 2000.
 66. MARAVAL, Pierre, Le Christianisme de Constantin à la conquête arabe; 3-e edition,  PUF, Paris, 2005.
 67. MATSON, ODAHL, Charles, Constantin și Imperiul Creștin, trad. de Mihaela Pop, Ed. Bic All, București, 2006.
 68. MATTEI, Paul, Le Christianisme antique de Jèsus à Constantin, Armand Colin, Paris, 2008.
 69. MAURICE, Jules, Constantin le Grand: l’origine de la civilization Chrétienne,  Éditions Spe, Paris,  1924.
 70. MESLIN, Michel, Le Christianisme dans l’Empire Romain, PUF, Paris, 1970.
 71. PIGANIOL, André, L’Empereur Constantin-le-Grand, Rieder, Paris, 1932.
 72. POHLSANDER, Hans, Împăratul Constantin, trad. de Mirella Acsente, Ed. Artemis, Bucureşti, 2002.
 73. POPESCU, Emilian, Istoria Bizanţului (curs), Universitatea Bucureşti, Bucureşti, 1993.
 74. ROMAN, Yves, Împăraţi şi senatori: istoria politică a Imperiului Roman: secolele I-IV, trad. de Mihai Popescu, Ed. Saeculum I.O., Bucureşti, 2007.
 75. RUNCAN, Nechita, Creştinismul în primele trei veacuri: compendiu istoric, Ed. Europolis, Constanţa, 1997.
 76. Idem, Repere istorice în dezvoltarea creştinismului până la Constantin cel Mare, Ed. PIM Iaşi, 2008.
 77. SCARRE, Chris, Cronica împăraţilor romani…, trad. de Andreea Hadâmbu şi Steliana
 78. Palade, Ed. Enciclopedia RAO, Bucureşti, 2008.
 79. SCHAEFFER, Albrecht, Konstantin der Grosse: Tragödie in 5 Aufzügen, Rowohlt, Berlin, 1925.
 80. SCHWARTZ, Eduard, Kaiser Constantin und die christliche Kirche; Fünf Vorträge von…, B.G.Teubner, Leipzig, 1936.
 81. SLAUGHTER, Frank G., Constantine. The Miracle of the flaming cross…, Hutchinson, London, 1966.
 82. SLUJITORU, Luciana, Constantin-împărat şi sfânt, Ed. Didactic Press, Slatina,  2007.
 83. SMITH, John Holland, Constantin the Great, Hamish Hamilton, London, 1971.
 84. SORDI, Marta, I cristiani e l’impero romano, Jaca Book, Milano, 2004
 85. STOICA, Constantin, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Ed. România Creştină, Bucureşti,1999.
 86. TUDOR, D., Figuri de împăraţi romani, vol. 3, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975.
 87. TUDOR, Dimitru, Constantin cel Mare şi recucerirea Daciei Traiane, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1943.
 88. Idem, Podul lui Constantin cel Mare, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1934.
 89. Idem, Stăpânirea romană în sudul Daciei, de la Aurelian la Constantin cel Mare, Ed. Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1941.
 90. ŢEPELEA, Marius, Relaţiile dintre creştini şi păgâni, înainte şi după anul 313, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2007. 19
 91. VASILIEV, A. A., Istoria Imperiului Bizantin, trad. de Ionuţ Alexandru Tudorie, Vasile Adrian Carabă și Sebastian Nazâru, Ed. Polirom, Iaşi,  2010.
 92. VEYENE, Paul, Când lumea nostră a devenit creștină (312- 394), trd. de Claudiu Gaiu, Ed. Tact, Cluj-Napoca, 2010.
 93. VOGT, J., Constantin der Grosse und sein Jahrhundert, Bruckmann, München, 1960.

1. 2. Studii/articole

 1. BĂNESCU, N., Întemeierea Constantinopolului, în: „Mitropolia Olteniei”, 15, nr. 7-8, 1963,
 2. DUMITRESCU, Petrica, Biserica în timpul lui Constantin cel Mare, în: “Dunărea de Jos” (Galaţi), 6, nr. 63, mai 2007.
 3. DUMITRU, Tudor, Constantin cel Mare şi recucerirea Daciei Traiane, în: „Revista Istorică Română”, nr. 11-12, 1941-1942.
 4. FETYKO, Ştefan, În jurul Sinodului I Ecumenic, în: „Altarul Banatului”, serie nouă,nr. 9-10, 1990.
 5. ILIESCU, Octavian, Remarques sur la pénétration de la monnaie constantinienne au Bas-Danube, în: „Dacia”, nr. 23, 1979.
 6. MĂRCULEŢ, Vasile, Consideraţii asupra politicii dunărene a lui Constantin cel Mare între 312-337. Importanţa Daciei, în vol.: „Interferenţe”, Mediaş, 2002.
 7. Idem, Constantin cel Mare şi prima recucerire postaureliană a Daciei, în: „Dacia magazin”, nr. 44, 2007.
 8. Idem, Dacia în cadrul politicii dunărene a lui Constantin cel Mare. 324-337, în: „Dacoromania”, nr. 32, 2007.
 9. Idem, Une probléme de géopolitique de lapolitique danubienne de Constantin le Grand (324-337): le reconquête et la domination de la Dacie méridionale, în: „Pontica”, nr. 41, 2008.
 10. MĂRCULEŢ, Vasile şi Chiriac, Mihai, Confruntările militare dintre Constantin cel Mare şi Licinius din 324-bătălii decisive pentru soarta Imperiului Roman, în: „Anuarul Muzeului Marinei Române”, nr. 13, 2010.
 11. POHLSANDER, Hans A., Împăratul Constantin, trad. de Mirela Acsente, Ed. Artemis, București, 1996.
 12. TOROPU, O., Noi contribuţii privitoare la podul lui Constantin cel Mare de peste Dunăre, în: „Analele Universităţii din Craiova. Istorie-Geografie-Filosofie”, I, 1972.
 13. VANCA, Dumitru, Spaţiul sacru în Biserica primară până la Constantin cel Mare, în: „Credinţa Ortodoxă” (Alba-Iulia), 8, nr. 2, 2003.

Surse bibliografie:

Catalogul on-line al Biblioteca Națională a României

Catalogul on-line al BCU Iași

Catalogul on-line al BCU București

2. Predici la Sfinții împărați Constantin și Elena

 • Predică la Sfinții Împărați Constantin și Elena, N. Nicolaescu, în: „Glasul Bisericii” („GB”), nr. 4-5, 1950, p. 42;
 • Predică la Sfinții Împărați Constantin și Elena, C. Moise, în: „GB”, nr. 5-7, 1953, p. 329.
 • Predică la Sfinții Împărați Constantin și Elena, P.F.  Alexandru, în: „GB”, nr. 2, 1956, p. 248.
 • Predică la Sfinții Împărați Constantin și Elena, P. Bogdan, în: „Mitropilia Banatului” („MB”), nr. 4-6, 1957, p. 108.
 • Predică la Sfinții Împărați Constantin și Elena, I. Floca, în: „Mitropolia Ardealului” („MA”), nr. 5-6, 1959, p. 411.
 • Predică la Sfinții Împărați Constantin și Elena G. Vartoloș, în: „Mitropolia Moldovei” („MM”), nr. 5-6, 1963, p. 274.

3. Resurse online

Posibil să te intereseze și:

2013: Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în Patriarhia Română.

Acest articol a fost publicat în Teologie și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

11 răspunsuri la Bibliografie: Sfinții Împărați Constantin și Elena (cărți, studii, resurse online, predici etc.)

 1. mario-doro ciucanu zice:

  multumim parinte pentru bibliografie!

 2. Pingback: 2013: Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în Patriarhia Română. | ProsAnthropos

 3. Andrei zice:

  Unde as putea gasi cateva date despre Icoana Sfintilor Imparati Constantin si Elena ? de exemplu : secolul aparitiei, locul sau tara , materialul din care este facut, lucruri de genul acesta ?

 4. daniel zice:

  Parinte …. multa sanatate si multa multumire pentru vasta bibliografiepe care ne-o daruiti. Spor in toata activitatea pe care o desfasurati. Doamne ajuta!

  • Pr. Andrei zice:

   Mă bucur că ți-a fost de folos Daniel.
   Sfinții Împărați să te aibă în paza!
   Spor în toate cele bune!
   Pr. Andrei

 5. Pingback: Sf. Imparati Constantin si Elena – La multi ani ! | albastru de...

Spune ce părere ai

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s